Privacy

Uw gegevens zijn in betrouwbare handen.


Deze website is eigendom van On Wheels vzw.

Contactgegevens en zetel vzw:
On Wheels vzw

Meistraat 82
3212 PELLENBERG
Email: info@onwheelsapp.com

Organisatienummer: 0562.726.593

De toezichthoudende autoriteit: Vlaamse administratie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waalse administratie.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan On Wheels vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

On Wheels vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,  juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal On Wheels vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

On Wheels vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren, info@onwheelsapp.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  On Wheels vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

On Wheels vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

On Wheels vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

On Wheels vzw hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de doelstelling van de vzw, het verbeteren van toegankelijkheid in de steden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij/zij zich richten tot On Wheels vzw, Meistraat 82, 3212 Pellenberg via info@onwheelsapp.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  On Wheels vzw, Meistraat 82, 3212 Pellenberg of via info@onwheelsapp.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

On Wheels vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens de opmetingen wordt gevraagd om een selfie te maken. On Wheels heeft de mogelijkheid om deze op de website te zetten. Indien de opmeter deze liever niet op de website wil, kan hij/zij per mail aanvragen om deze te verwijderen. Stuur uw vraag naar: info@onwheelsapp.com.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.                          

Bankgegevens.

Wil u ons graag verder helpen met een financiële bijdrage? U kan dit doen door uw bijdrage te storten op volgend rekeningnummer van de vzw On Wheels. Wij maken van uw geld een app die een flinke stap vooruit betekent voor rolstoelgebruikers.

Bankrekening On Wheels vzw (ondernemingsnummer: 0562.726.593):
IBAN: BE 917360 1077 7976
BIC: KREDBEBB

Hartelijk dank vanwege het On Wheels team

Wie steunt ons?

Radio 2
Toecomst
Zymion
Stad Gent
Dag van de Zorg vzw
Deloitte
IBM
Technum
Provincie Vlaams-Brabant

Inschrijven op onze nieuwsbrief