Parkeerplaatsen

Hoe kan je zelf parkeerplaatsen opmeten?

Om het opmeten eenvoudig te kunnen uitvoeren, moet je de app van Roamler op je toestel opladen.

Wil je meer weten over de Retail-Analytics tool van Roamler, klik op: http://www.roamler.be/

Wie steunt ons?

Radio 2
Toecomst
Zymion
Stad Gent
Dag van de Zorg vzw
Deloitte
IBM
Technum
Provincie Vlaams-Brabant

Inschrijven op onze nieuwsbrief