Partners

We presenteren graag onze partners die On Wheels mogelijk en groot hebben gemaakt.

Maandag 29 september leent Anja Daems de rolstoel van Michiel en ondervindt aan den lijve zijn hindernissenparcours van alle dag. Ga vanaf maandag met het meetlint op pad en maak Michiels droom waar: rolstoeltoegankelijkheid in kaart brengen!

ANJA DAEMS IN DE ROLSTOEL

Onder het motto "Als je mijn plaats neemt, neem dan ook mijn handicap", belt Anja op maandag 29 september 2014 om zes uur ‘s ochtends aan bij Michiel Desmet.
Ze krijgt van hem een rolstoel. Vanaf dan gaan ze de hele dag samen op pad. Anja kan het hindernissenparcours dat Michiel elke dag meemaakt aan den lijve ondervinden! Tanken  of een koffiekoek gaan kopen worden plots onoverkomelijke opdrachten.  En zal het lukken om in de rolstoel te presenteren?

ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID IN KAART

De Radio 2 luisteraars maken de droom van Michiel waar: rolstoeltoegankelijkheid in kaart brengen in vijf grote steden.
Michiel was in het voorjaar van 2014 voor het eerst te gast bij De Madammen en vertelde zijn verhaal.

Hij zit in een rolstoel na een busongeval in Thailand en wordt nu als jonge gast vol dromen geconfronteerd met een leven op wielen waarbij niet alles op rolletjes loopt: je bent jong en je wil wat maar na een avondje stappen kom je tot de conclusie dat het zogenaamde rolstoeltoegankelijke toilet in een restaurant  in Antwerpen zich op de eerste verdieping bevindt. En er is geen lift.

Maar Michiel wil niet bij de pakken blijven zitten. Hij vertelt over  zijn droom. Hij wil graag een app maken waarbij hij het rolstoeltoegankelijke Antwerpen in kaart brengt. En daarvoor heeft hij vrijwilligers nodig. Veel!

Website: http://www.radio2.be/toegankelijkheid/help-michiel

Op zoek naar een professionele partner in communicatie? Toecomst biedt een tool aan die nieuwe netwerken tot stand brengt en bouwt aan duurzame relaties. Toecomst werkt aan onze relaties met mensen, maatschappij en milieu. Toecomst kan je drie modules bieden:

Website: www.toecomst.be

E-mailadres: info@toecomst.be

Zymion maakt websites op maat. Je bepaalt samen wat er nodig is en dan kan je op twee oren slapen. Hier een overzicht van onze diensten:

Webdesign
Wij ontwerpen websites op maat die er goed uitzien op zowel grote als kleine schermen. U wordt tevens bij elk aspect van het ontwikkelingsproces betrokken.

Webdevelopment
Zymion ontwikkelt en programmeert uitgebreide webapplicaties. Van begin tot eind denken wij met u mee om uw doelstelling te verwezenlijken.

Webshop
Het opstarten van een webwinkel is een uitstekende manier om uw klantenbestand uit te breiden en zo extra winst te genereren.

Content Management Systeem
Een Content Management Systeem biedt u de mogelijkheid om zelf alle inhoud op uw website te onderhouden. Hiervoor is geen technische kennis vereist.

Website onderhoud
Het is belangrijk om uw website up-to-date te houden en te blijven verbeteren om zo in beeld te blijven bij uw doelgroep.

 

Website: www.zymion.be

E-mailadres: info@zymion.be

De stad Gent is als een echte partner mee ingestapt. Niets was te veel gevraagd om ons bij te staan in deze uitdagende opdracht. We streven er samen naar om nog meer, liefst samen met alle steden, in te zetten op een grotere toegankelijkheid. Lees hier wat de stad aan inspanningen doet:

Stad Gent - Toegankelijkheidsambtenaar

Stad Gent - Vervoer voor minder mobiele personen

Bedankt van het hele team, we kijken vooruit naar meer toegankelijkheid. Toegankelijkheid komt immers iedereen ten goede.

Website: www.stad.gent

E-mailadres: toegankelijkheid@stad.gent

Dag van de Zorg vzw is een organisatie die de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen op een positieve manier in beeld wil brengen door het coördineren van dé grootste opendeurdag in zorg en welzijn. Op zondag 15 maart zullen meer dan 140 voorzieningen deelnemen en het beste van zichzelf laten zien aan meer dan honderdduizend geïnteresseerde en enthousiaste bezoekers.
Dag van de Zorg is echter meer dan een opendeurdag alleen. 
Samen met Radio 2 organiseert Dag van de Zorg vzw ook een week lang de campagne “Maak een hart voor de Zorg”, van 7 tem 15 maart.
Maar ook studenten maken een hart voor de zorg: op donderdag 12 maart  brengen 2000 studenten uit het hoger onderwijs i.s.m. On Wheels de toegankelijkheid van bijna 12.000 openbare plaatsen in kaart in Gent, Brugge, Antwerpen, Kortrijk, Brugge en Hasselt.
Ook Hare Majesteit Koningin Mathilde maakt een hart voor de zorg bij een deelnemer van Dag van de Zorg op vrijdag 13 maart.
Op dinsdag 10 maart wordt het eerste Dag van de Zorgcongres georganiseerd met als titel “Angels & robots”. Over de dynamiek tussen empathie en innovaties in de zorg. Dirk De Wachter en Lucien Engelen zullen als hoofdsprekers worden afgewisseld door 14 goede, innoverende en soms verrassende praktijken uit Vlaanderen.

Website: dagvandezorg.be

Elke dag opnieuw dagen we onszelf uit om te doen wat onze cliënten, onze mensen en de samenleving werkelijk belangrijk vinden. Onze gedeelde waarden leiden ons bij al onze inspanningen om iets tot stand te brengen wat waardevol en duurzaam is. Daarom zijn we er trots op dat we samen met het On Wheels-team werken aan de ontwikkeling van een geavanceerde mobiele app voor rolstoelgebruikers. Om hen onafhankelijker te maken, geeft de app rolstoelvriendelijke openbare locaties aan. Daarbij houdt hij rekening met de afmetingen van de rolstoel en de vaardigheden van de gebruiker. En we zijn even trots op de Deloitters van België en Italië, die net die ene stap extra doen en warmhartig bijdragen aan activiteiten die het verschil maken voor de hele samenleving.

 

Over Deloitte
Deloitte is met meer dan 2.900 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.


Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2014 werd een omzet gerealiseerd van 370 miljoen euro.


Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 201.400 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2014 bedroeg de omzet meer dan 34.2 miljard US dollar.


Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar member firms.

 

Chaque jour, nous nous mettons au défi de faire ce qui compte le plus – pour nos clients, pour notre personnel, et pour la société. Nos valeurs partagées orientent nos agissements et visent un impact positif et durable qui importe. Aujourd'hui, nous sommes fiers, chez Deloitte, de collaborer avec l'équipe On Wheels au développement d'une application de pointe pour appareils mobiles, destinée aux utilisateurs de fauteuils roulants. Pour accroître leur autonomie, l'application dresse la carte des lieux publics accessibles, en tenant compte des dimensions du fauteuil et des compétences de son usager. Nous sommes fiers également de ceux, qui dans notre personnel belge et italien, n'hésitent pas à s'engager dans des activités visant à faire la différence pour la communauté.

 

À propos de Deloitte
Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée en matière d’audit,d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et de consultance.

 

Plus de 2.900 collaborateurs répartis dans 10 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2014 s’élève à 370 millions d’euros.

 

Le cabinet belge fait partie du groupe international Deloitte Touche Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels, regroupant plusieurs sociétés membres indépendantes.

 

Nous concentrons nos efforts sur notre service à la clientèle à travers une stratégie mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 201.400 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 34.2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2014.

 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter http://www.deloitte.com/about.Every day we challenge ourselves to do what matters most – for our clients, for our people, and for society. Our shared values guide the way we behave to make a positive, enduring impact that matters. We are therefore proud to work together with the On Wheels team to develop a state-of-the-art mobile application for wheelchair users. To make them more independent, it maps out accessible public locations, taking into account the chair dimensions and the driver’s skills. We are also proud of the Belgian and Italian Deloitters who wholeheartedly go that extra mile, contributing to activities that make a difference to the wider community.

 

About Deloitte
A leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added services in audit, accounting, tax and legal, consulting and financial advisory services.

In Belgium, Deloitte has more than 2,900 employees in 10 locations across the country, serving national and international companies, from small and middle-sized enterprises, to public sector and non-profit organisations. The turnover reached 370 million euros in the financial year 2014.

The Belgian firm is a member of the international group Deloitte Touche Tohmatsu Limited, an organisation of independent member firms devoted to excellence in providing professional services and advice.

We are focused on client service through a global strategy executed locally in more than 150 countries. With access to the deep intellectual capital in the region of 201,400 people worldwide, our member firms (including their affiliates) deliver services in various professional areas covering audit, tax, consulting, and financial advisory services. Our member firms serve over one-half of the world’s largest companies, as well as large national enterprises, public institutions, and successful, fast-growing global companies. In 2014, DTTL's turnover reached over $34.2 billion.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Website: http://www2.deloitte.com/be/en.html

Website: http://www2.deloitte.com/be/en.html

“To underline our sense of corporate responsibility as a company, IBM gladly supports the On Wheels organization with the development of this app for people with disabilities and therefore delivered the required IBM Mobile Platform and Services to create a sustainable and scalable solution. We truly hope many people will benefit from this…”

Website: http://www.ibm.com/be/nl/

Technum is een multidisciplinair studie- en adviesbureau.

We begeleiden onze private en publieke klanten bij de precisering van hun strategische keuzes en masterplannen, adviseren hen bij de precisering van beleids- en haalbaarheidsstudies, voeren detailstudies uit en verzorgen het projectmanagement.

We bieden deze diensten aan in diverse domeinen: regionale en stedelijke ontwikkeling, publieke en private gebouwen, zeehaven- en waterwegprojecten,  transportinfrastructuur  en energie.

Actuele thema’s zoals klimaatverandering, energie-efficiëntie en intelligente infrastructuur zijn speerpunten voor ons bedrijf.  We zorgen voor kwaliteitsvolle, duurzame oplossingen via een intelligente integratie van infrastructuur, gebouwen, milieu, mobiliteit en energie-efficiëntie. We combineren op creatieve wijze al onze competenties en spelen op die manier een sleutelrol in de ontwikkeling van de steden en de leefomgeving van de toekomst. We streven naar het juiste evenwicht tussen onze natuurlijke ruimte en de gebouwde leefomgeving om er een duurzame bron van vooruitgang en ontwikkeling van te maken.

Een toegankelijke omgeving maakt daar deel van uit.

Door onze sterke lokale aanwezigheid en onze internationale ervaring  kunnen we de uitdagingen waarmee lokale overheden en private ondernemingen worden geconfronteerd, snel en met kennis van zaken ter harte nemen. De kwaliteit van onze advies- en studiediensten is voor ons van het grootste belang. We zoeken en streven voortdurende naar de hoogste toegevoegde waarde door onze klanten We bieden “one stop shop solutions”.

Als werkgever hebben we een sociale verantwoordelijkheid en hechten we veel belang aan ethisch handelen. We scheppen voor onze werknemers een veilige en inspirerende werkomgeving en steunen hen bij de maximale ontwikkeling van hun potentieel.

Website: www.technum.be

E-mailadres: info@technum-tractebel.be

De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met On Wheels om toegankelijkheid in de provincie Vlaams-Brabant te verbeteren.

Website: www.vlaamsbrabant.be

Inschrijven op onze nieuwsbrief