Petitie

Maak alle 41 nieuwe schoolgebouwen toegankelijk voor iedereen

De ministerraad van de Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor 41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel. Daarbij gaat veel aandacht naar duurzaamheid. On Wheels vraagt uitdrukkelijk aan de minister van Onderwijs om ook streng toe te zien op de toegankelijkheid van de gebouwen. Willen we inclusie in het onderwijs, dan moet de infrastructuur daarop zijn voorzien. Laat de nieuwbouw van scholen een schoolvoorbeeld worden van toegankelijkheid !

On Wheels dankt u voor uw deelname, we zullen de lijst met handtekeningen overhandigen aan onze minister.
Het On Wheels team.

Wie steunt ons?

Radio 2
Toecomst
Zymion
Stad Gent
Dag van de Zorg vzw
Deloitte
IBM
Technum
Provincie Vlaams-Brabant

Inschrijven op onze nieuwsbrief