7 en 9 mei: Provincie Vlaams-Brabant organiseert een vervolg aan de actie "Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan 2.0"

In de periode van 1 juni 2017 tot 1 juni 2018 organiseerde de provincie Vlaams-Brabant de campagne “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan !
Aan de hand van een 10 punten programma nodigden we lokale overheden in Vlaams_Brabant uit om gedurende 1 jaar actief te werken rond toegankelijkheid ( zie 10 puntenprogramma als bijlage ).
18 Vlaamsbrabantse gemeentes haalden de finish en verkregen het handvest van toegankelijke gemeente.

Voor personen met een beperking en ouderen blijft toegankelijkheid dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Onderzoek wijst uit dat 20% van de bevolking nood heeft aan een toegankelijke omgeving. Lokale besturen spelen een cruciale rol in de uitbouw van een lokaal toegankelijkheidsbeleid.

Daarom lanceert de provincie een 2de editie van de haar campagne “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan !

De gemeentes die de campagne met succes doorlopen verlengen of verkrijgen van de provincie officieel het ‘handvest van toegankelijke gemeente’ tot eind 2021.

 

Gaat jouw gemeente (opnieuw ) de uitdaging aan? Wil je meer weten over de campagne kom dan zeker naar één van onze startmomenten.
Tijdens dit startmoment organiseren we ook 5 thematafels rond toegankelijkheid waaruit je kan kiezen:
 


Als bijlage kan u een korte omschrijving van elke tafel vinden. Elke deelnemer kan 3 thematafels bijwonen.

Programma

09.00 u:            Ontvangst met koffie
09.30 u:            Verwelkoming
09.35 u:            Toelichting doel van de campagne
10.00 u:            1ste keuze thema tafel
10.45 u:            2de keuze thema tafel
11.30 u             3de keuze thema tafel
12.15 u             Bevestiging deelname aan campagne door gemeentes

12.30 u             Broodjeslunch

Praktisch

Er wordt een startmoment georganiseerd per arrondissement, keuze van locatie is vrij.
 

Wanneer:   Dinsdag 7 mei 2019 1780 Wemmel
Waar:        CC De zandloper Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
 

Wanneer:   Donderdag 9 mei 2019
Waar:        Brabanthal Brabantlaan 1, 3000 Leuven


De deelname (incl. broodjeslunch) is gratis, inschrijven is verplicht voor 1 mei 2019 via alexander.leysen@vlaamsbrabant.be met vermelding van keuze thema tafel.

U kan uw keuzes ook doorgeven via volgende link: www.onwheelsapp.com/mijnkeuze.

Wie steunt ons?

Radio 2
Toecomst
Zymion
Stad Gent
Dag van de Zorg vzw
Deloitte
IBM
Technum
Provincie Vlaams-Brabant

Inschrijven op onze nieuwsbrief